OFERTA

Budownictwo przemysłowe, to główny kierunek działalności Przedsiębiorstwa Usług Ogólnobudowlanych „Schroder”.

Naszą mocną stroną są roboty żelbetowe, murarskie i brukarskie. Budujemy zbiorniki na ścieki i wodę pitną oraz stany surowe budynków przemysłowych i magazynowych.

Jako Generalny Wykonawca realizujemy kompleksowo każdy projekt budowlany „pod klucz”.

Budownictwo przemysłowe

Obiekty techniczne
Stacje uzdatniania wody
Oczyszczalnie ścieków
Stany zerowe pod hale
Montaż konstrukcji stalowych
Zbiorniki pod biogazownie
Zbiorniki żelbetowe na wodę pitną i ścieki

Generalne wykonawstwo

Usługi brukarskie

Parkingi i place postojowe
Drogi i place manewrowe
Podjazdy i tarasy
Elementy małej architektury
Montaż ogrodzeń przemysłowych i posesyjnych