Archiwum robót budowlanych

Zachęcamy do zapoznania się z lista naszych robót budowlanych.

Wykonanie parkingu, wyjścia do ogrodu, schodów i przystosowanie ogrodu do „ogródka letniego”

Firma P.H.G. Z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Browarowa 5

Okres realizacji: od 30.05.2011 do 25.07.2011

Wykonanie remontów budynków stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ostrowice, Borne i Dołgie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego”

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 06.06.2011 do 31.10.2011

Wykonanie remontu budynków stacji uzdatniania wody w miejscowościach Bolegorzyn i Siecino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – Etap II”

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 29.08.2011 do 31.10.2011

,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach w systemie zaprojektuj – wybuduj. Wybudowanie budynku garażowo – magazynowego - warsztatowego, wykonanie remontu i przebudowy budynku socjalno - technicznego, wybudowanie budynku sitopiaskownika, wykonanie termomodernizacji reaktora biologicznego, wykonanie dróg wewnętrznych"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 02.01.2012 do 30.06.2012

,,Roboty budowlane na obiekcie SUW Daszewo w Gm. Karlino"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 28.05.2012 do 30.07.2012

,,Modernizacja ujęcia oraz Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złocieniec. Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku socjalno - technicznego oraz zbiorników wyrównawczych"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 02.07.2012 do 30.11.2012

,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podaninie dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. W miejscowości Chodzież Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 31.08.2012 do 30.04.2013

,,Wykonanie robót branży budowlanej dla zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni oraz likwidacja otworu studziennego w miejscowości Witankowo"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 04.03.2013 do 13.07.2013

,,Roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Bakteriologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 11.06.2013 do 10.09.2013

,,Wykonanie projektów budowlanych oraz robót budowlanych dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj – wybuduj” oraz roboty budowlane dla Etapu I ww. inwestycji – wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Czersk Koszaliński – Gieżkowo i modernizacji stacji wodociągowej w Strzekęcinie"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 17.10.2013 do 18.08.2014

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarkowo oraz przebudowę z rozbudową hydroforni w miejscowości Dębnica Kaszubska. Roboty branży budowlanej"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 06.01.2014 do 30.04.2014

,,Budowa hydroforni w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno. Roboty branży budowlanej"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 23.05.2014 do 15.09.2014

,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Gostchorzu Roboty branży budowlanej"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 17.10.2014 do 30.01.2015

,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie. Roboty branży budowlanej"

EkoWodrol Centrum Innowacyjnych Technologii Spółka z o.o., 75-811 Koszalin, ul. Połczyńska 71A

Okres realizacji: od 17.06.2014 do 31.10.2014

,,Remont stacji uzdatniania wody w Kłodkowie, Gmina Trzebiatów. Roboty branży budowlanej"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 18.08.2014 do 30.01.2015

,,Remont kominów na budynkach nr 9, nr 13, nr 14, nr 24 i nr 26 kompleksu koszarowego w Darłowie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie. Roboty budowlane"

J.W. 5308 – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Koszalinie, 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca

Okres realizacji: od 16.09.2014 do 10.12.2015

,,Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem. Roboty branży budowlanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarne"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 16.01.2015 do 30.10.2015

,,Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap II”, „Budowa przepompowni w miejscowości Kamień Pomorski wraz z odcinkiem sieci kolektora dopływowego oraz przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo” .Roboty żelbetowe i roboty wykończeniowe"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 18.05.2015 do 20.06.2015

,,Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji robót branży budowlanej dla Zadania nr 1: Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z budową nowego budynku SUW i zewnętrznej infrastruktury technicznej w miejscowości Strzelino"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 18.05.2015 do 31.10.2015

,,Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji robót branży budowlanej dla Zadania nr 2: Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z zewnętrzna infrastrukturą techniczną w miejscowości Swochowo"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 18.05.2015 do 31.10.2015

,,Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji robót branży budowlanej dla Zadania nr 4: Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z budową nowego budynku SUW i zewnętrznej infrastruktury technicznej w miejscowości Głobino"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 18.05.2015 do 31.10.2015

,,Uzbrojenie działek w m. Charzyno. Wykonanie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscowości Charzyno"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 12.10.2015 do 31.12.2016

,,Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej wraz z krawężnikami o powierzchni 1575m2"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

Okres realizacji: od 04.07.2016 do 05.08.2016

,,Budowa domu jednorodzinnego, m. Gniazdowo"

Barbara i Paweł Cichoń 76-039 Biesiekierz, Gniazdowo 3

Okres realizacji: od 16.08.2016 do 01.03.2017